Media Ringer
Media Ringer - Centrale termice
Centrale pe gaz in condensatie
Cazane pe lemn
Centrale electrice
Centrale pe gaz
PACHETE PROMOTIONALE
Sisteme de ventilatie
Automatizari
Robineti termostatati
Boilere preparare apa calda
Puffere - Acumulatoare de agent termic
Surse alimentare UPS pt. cazane pe lemn
Cosuri de fum SCHIEDEL
Media Ringer - Solutii termice
SISTEME SOLARE
Pompe caldura
Cazane medii
Arzatoare pe gaz si motorina
DETECTOARE DE GAZ
Cazane mari
Cazane pe combustibil lichid
AER CONDITIONAT, CLIMATIZARE
Tuburi radiante
CASA VERDE
Cazane pe biomasa
SISTEME FOTOVOLTAICE
Media Ringer - Calculator
Va rugam sa completati urmatorul formular pentru a va putea realiza un calcul personalizat:
Numele d-voastra:
Mail:
Telefon:
 
Promotia saptamanii VERIFICARE GAZ SIBIU - VERIFICARI GAZ SIBIU - PROIECTARE GAZ SIBIU - INSTALATII GAZ SIBIU - SERVICE CENTRALE TERMICE SIBIU - VERIFICARI CENTRALE TERMICE SIBIU - REPARATII CENTRALE TERMICE SIBIU - VERIFICARI PRIZE .
PROTECTIA DATELOR
1. Protecția datelor dvs. și confidențialitatea
datelor cu caracter personal reprezintă o cerinta a MEDIA RINGER SRL, cu sediul in Sibiu, str. Dr. Barcianu, nr.8, România, în calitate de operator de date.
MEDIA RINGER urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților nostri și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul site-lui centralesibiu.ro, al acestei pagini de internet sau alte modalitati specifice.

2. Scopurile prelucrării
Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate voluntar sau furnizate pe orice altă cale pusă la dispoziție prin această pagină de internet sunt prelucrate de către noi în următoarele scopuri:
- pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina MEDIA RINGER în contextul serviciilor prestate prin intermediul paginii de internet, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul acestei pagini de internet sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente serviciilor prestate.
- pentru desfășurarea relației contractuale dintre MEDIA RINGER și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de prestări servicii, facturării și distribuirii facturilor/chitantelor, corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejarii oricărui interes legitim al MEDIA RINGER, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;
- pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile noastre sau ale partenerilor, inclusiv prin transmiterea de către MEDIA RINGER a unor comunicări comerciale în acest scop.
Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a va exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastra în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin trimiterea unui email la mediaringer@yahoo.com

- în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră la momentul trimiterii mail-ului, sunteți de acord ca MEDIA RINGER să utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri potrivite cu privire la produsele/ serviciile MEDIA RINGER.
- în scopul evaluarii gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile noastre;
- în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

3. Temeiul juridic al prelucrărilor
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:
- obligațiile legale care intra în sarcina noastra ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet;
- încheierea, respectiv executarea serviciului prestat sau contractului de furnizare incheiat
- interesul legitim al MEDIA RINGER de a-și promova produsele și serviciile;
- consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.
În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

4.Durata prelucrării
Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, MEDIA RINGER poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama MEDIA RINGER ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:
– pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;
– pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către MEDIA RINGER cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi etc;
– în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către MEDIA RINGER;
– în cazul unor campanii promoționale organizate de către MEDIA RINGER împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai MEDIA RINGER;
– pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
– pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/ promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

6. Transferul datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate si în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE, către societățile afiliate MEDIA RINGER sau către diverși împuterniciți ai MEDIA RINGER. Transferurile în afara UE se vor realiza fie în baza unei decizii a Comisiei EU în baza careia s-a constatat caracterul adecvat de protecţie al datelor în statele respective, fie către entităti care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ.

7. Furnizarea datelor cu caracter personal
Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele- serviciile MEDIA RINGER sau ale partenerilor-afiliaților MEDIA RINGER sau pentru ca MEDIA RINGER să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu MEDIA RINGER. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus.

8. Măsuri de securitate a datelor
MEDIA RINGER va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

9. Drepturile de care beneficiați
În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerati că MEDIA RINGER v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați la: MEDIA RINGER SRL, SIBIU, DR.BARCIANU, NR.8
Tel. 0269-443401, 0728-945173, 0742-232623
sau mail: mediaringer@yahoo.com
Configurati-va propriul sistem solar
http://www.regenerabile-viessmann.ro/ro/Solar-Systeme/0.html.html
Cum calculez puterea centralei pentru casa mea?
Un calcul aproximativ este de 50 W pentru 1 mc de volum. Sau 80-120 W / mp.

Depinde de izolatia cladirii, de numarul de pereti exteriori, de tipul de incalzire folosit.
Depinde daca aveti caloridere sau sistem de incalzire in pardoseala sau daca aveti o centrala in condensatie sau una clasica.
Cum aleg apartul de aer conditionat care imi trebuie ?
< 15 mp - un aparat de 5.100 btu;
< 20 mp - un aparat de 7.000 btu;
10 - 25 mp - un aparat de 9.000 btu;
15 – 35 mp – un aparat de 12.000 btu;
30 – 50 mp – un aparat de 18.000 btu;
40 – 70 mp - un aparat de 24.000 btu.

Unde gasesc o firma de montaj aer conditionat ?
MEDIA RINGER - monteaza si efectueaza revizii si service aparate de aer conditionat.
Cum trebuie pregatita instalatia termica pentru sezonul rece?
Va recomandam sa efectuati reviziile sistemelor termice, sistemelor de climatizare la timp.
 
  Š 2020 Media Ringer  
Partener: sibiu.net Web Design for Business® by Logic Industry®